Neuroloogi konkurss neuroloogia osakonnas

Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi närvikliiniku neuroloogia osakonna täistööajaga (1,0 koormusega) neuroloogi ametikoha täitmiseks alates 1. septembrist 2024.

Vajadusel tööülesannete täitmine Kliinikumi tütar- ja/või koostööhaiglates.

Kandideerimiseks palume saata vormikohased avaldus (digitaalselt allkirjastatuna) ja elulookirjeldus hiljemalt 16. juuliks 2024 aadressile varbamine@kliinikum.ee.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni konkursi kohta osakonnajuht Aive Liigant e-posti Aive.Liigant@kliinikum.ee teel.