Noorem finantsanalüütik

Tartu Ülikooli Kliinikumi finantsvaldkonna juhtimisarvestuse osakond ootab oma meeskonnaga liituma noorem finantsanalüütikut, kelle peamisteks tööülesanneteks on analüüsiks vajalike andmete kogumine, korrastamine, süstematiseerimine ning analüüside ja aruannete koostamine.

Meie ootame

 • analüüsivõimet ja suurt huvi andmetega töötamise vastu
 • kõrgharidust reaalerialal (võib olla omandamisel)
 • väga head MS Exceli kasutamisoskust
 • võimekust kiirelt selgeks õppida tööks vajaminevaid programme
 • oskust töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas
 • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust
 • pingetaluvust ning ajaplaneerimisoskust
 • täpsust, korrektsust ja initsiatiivikust

Kasuks tulevad

 • varasemad tehnilised kogemused erinevate andmepäringutega (nt SQL)
 • teadmised andmeanalüüsi meetoditest ja juhtimisarvestusest

Meie pakume

 • paindlikku tööaega, vajadusel oleme valmis kaaluma osalise koormusega töö pakkumist
 • võimalust panustada andmetel põhinevate otsuste tegemisse suurhaiglas
 • huvitavaid väljakutseid andmete töötlemisel ja süstematiseerimisel
 • häid tingimusi isiklikuks arenguks
 • osalist kodukontoris töötamise võimalust
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva aastas

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 03. veebruariks 2024 aadressile varbamine@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab juhtimisarvestuse osakonna vanemfinantsanalüütik Merle Viiding e-posti Merle.Viiding@kliinikum.ee teel.