Palliatiivravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku palliatiivravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja valimiseks ajavahemikus 01.01.2022 – 31.12.2025.

Palliatiivravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhtimismeeskonna liikmena osakonna erialal ravi-, õppe-, arendus- ja teadustööd koostöös kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega. Osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

  • tõestatud juhtimisvõime;
  • erialane töökogemus;
  • suur töötahe, uuendusmeelsus;
  • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
  • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

  • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
  • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
  • võimalust juhtida osakonna eelarvet ja rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
  • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerimisel eeldame COVID-19 vaktsineeritust.

Kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 7. detsembriks 2021 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab kliiniku juht Rein Kuik e-posti rein.kuik@kliinikum.ee teel.