Maarjamõisa patoloogiaosakonna juhtiva bioanalüütiku konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi patoloogiateenistuse Maarjamõisa patoloogiaosakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna juhtiva bioanalüütiku) valimiseks ajavahemikuks 01.05.2024 – 30.04.2028.

Patoloogiateenistuse osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna juhtiv bioanalüütik) korraldab patoloogiateenistuse osakonna meeskonna liikmena õppe-, arendus- ja teadustööga integreeritud õendustöö korraldamist osakonnas ning parima patsiendikogemuse edendamist koostöös Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Kliinikumi haiglate ja partneritega. Osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded vastava osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle patoloogiateenistuse bioanalüütiku tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus bioanalüütiku erialal;
 • patoloogialaboris töötamise kogemus vähemalt viis aastat;
 • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
 • teadmised töökeskkonna riskiteguritest;
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö- otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijatel palume esitada 17. aprilliks 2024 elektrooniliselt e-posti aadressile varbamine@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele
 • elulookirjeldus (VKL-318)
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni patoloogiateenistuse juhtiv bioanalüütik Piret Mängel e-posti Piret.Mangel@kliinikum.ee teel.