Personaalmeditsiini osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku personaalmeditsiini osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja valimiseks ajavahemikus 09.05.2022 – 08.05.2026.

Personaalmeditsiini osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku juhtimismeeskonna liikmena osakonna erialal ravi-, õppe, arendus- ja teadustööd koostöös kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga.

Personaalmeditsiini osakond on uus loodav üksus geneetika ja personaalmeditsiini kliinikus. Osakonnajuhil on võimalus ja ülesanne aktiivselt juhtida uue osakonna tööle rakendumist ning osaleda personali värbamises. Osakonnajuhi tööülesandeks on Kliinikumi siseste ja laiemate personaalmeditsiinialaste projektide käivitamine ning nendes aktiivselt osalemine. Osakonnajuhilt oodatakse oma meeskonnaga Kliinikumi esindamist riiklikes ja rahvusvaheliste projektides. Oluline on personaalmeditsiini teenuste (polügeensed riskiskoorid, farmakogeneetika jm) juurutamine Kliinikumis ja toimivate lahenduste väljatöötamine. Pikemajaliseks eesmärgiks on läbi uute teenuste ja projektide osakonna isikkoosseisu ja eelarve suurendamine.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele kas arsti või laborispetsialistina ning tal on:

 • eestvedamise ja juhtimisvõime, sh personaalmeditsiinialaste projektide juhtimise või aktiivse osalemise kogemus
 • töökogemus personaalmeditsiini ja/ või geneetika alal
 • analüüsivõime, kriitikameel
 • avameelsus, konstruktiivsus
 • oskus lahendada kiireloomulisi olukordi
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus
 • oskus planeerida osakonna tööd pikemas perspektiivis.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis
 • toetavat juhtkonda
 • võimalust juhtida osakonna eelarvet ja rääkida kaasa eelarve planeerimisel
 • konkurentsivõimelist töötasu
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid ning motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele, mis muu hulgas vastab küsimustele:

 • Milline võiks olla personaalmeditsiini osakonna töökorraldus ja isikuline koosseis osakonna loomise järgselt (arvestada esialgu kuni 3.0 ametikohaga, sh juht)?
 • Kuidas leida võimalikult häid spetsialiste erinevatele töölõikudele?
 • Milline oleks osakonna kavandatav tulubaas?
 • Millised oleksid esmaselt prioriteetsed personaalmeditsiini teenused, mida Kliinikumis rakendada?
 • Millised peaksid olema tähtsaimad personaalmeditsiini osakonna arenguprioriteedid?
 • Kuidas võiks välja näha erinevate personaalmeditsiini teenuste juurutamine kliinikus (sh koostöö kliinilise ja laboratoorse geneetika osakondadega) ja laiemalt Kliinikumis?

26. aprilliks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfo kliiniku juht Sander Pajusalult e-posti sander.pajusalu@kliinikum.ee teel.