Personalispetsialist

Tartu Ülikooli Kliinikumi personaliteenistuse töösuhete osakond ootab endaga liituma personalispetsialisti, kelle peamisteks ülesanneteks on töösuhete haldamine, sh töölepingute ja nende lisade koostamine, haldamine ja arhiveerimine, juhtide ja töötajate nõustamine töösuhetega seonduvates üldistes ja vormilistes küsimustes, personaliandmebaasi haldamine, sh infovahetus riiklike registrite ja asutustega.

Edukal kandidaadil on personalitööalane kutse- või kõrgharidus, personalitöö kogemus, eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus B1 tasemel, põhiteadmised tööõigusest ja personalijuhtimisest, väga hea suhtlemisoskus, analüüsi- ja sünteesivõime ning oskus argumenteerida kaalutletult ja süsteemselt, otsustusvõime ja vastutustunne, ajaplaneerimise oskus, avatus ja uuendusmeelsus.

Kandideerijale pakume töötamist toetavas meeskonnas, tööalase koolituse võimalusi ja lisapuhkust 7 kalendripäeva. Bruto töötasu 1800-2000 eurot.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 15. maiks 2024 aadressile varbamine@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab personaliteenistuse direktor Gerli Kuldre e-posti Gerli.Kuldre@kliinikum.ee teel.