Psühhiaatriakliiniku juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (kliinikujuhi) konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi psühhiaatriakliiniku juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (kliinikujuhi) valimiseks ajavahemikus 01.10.2022 – 30.09.2026.

Psühhiaatriakliiniku juhi peamiseks ülesandeks on korraldada ja koordineerida Kliinikumis psühhiaatria arengut eesmärgiga tagada riiklikele ja parimatele rahvusvahelistele standarditele vastav tase ja parim võimalik patsiendikogemus. Kliinikujuhil on ülesanded kliiniku üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • tõestatud juhtimisvõime;
 • selge visioon psühhiaatria arengu kohta Kliinikumis ja Eestis tervikuna;
 • suur töötahe, uuendusmeelsus;
 • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • soovitavalt teaduskraad ja jätkuv teaduslik aktiivsus;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus.

Kandideerijale pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • võimalust juhtida kiiresti areneva meditsiinieriala arengut;
 • motiveerivat töötasu;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerimisel eeldame COVID-19 vaktsineeritust.

Kandideerijal palume esitada juhatuse liikme-ravijuhi nimele motivatsioonikiri ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 31. juuliks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab juhatuse liige – ravijuht Andres Kotsar e-posti andres.kotsar@kliinikum.ee teel.