Psühhiaatriakliiniku kahe keskuse õendusjuhtide konkursid

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursid psühhiaatriakliiniku

 • laste ja noorukite vaimse tervise keskuse
 • ambulatoorse psühhiaatria keskuse

õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate (keskuste õendusjuhtide) valimiseks ajavahemikuks 01.07.2024 – 30.06.2028.

Psühhiaatriakliiniku eelnimetatud keskuste õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjad (keskuste õendusjuhid) korraldavad psühhiaatriakliiniku õendusjuhtimise meeskonna liikmetena vastavate keskuste õendus- ja hooldustööd koostöös psühhiaatriakliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Keskuste õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjatel on ülesanded vastavate keskuste üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning nad töötavad või asuvad samaaegselt tööle psühhiaatriakliiniku õe tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus õe erialal;
 • eelistatult magistrikraad vaimse tervise õe erialal;
 • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt kliinilise tööga;
 • varasem juhtimisalane kogemus;
 • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö- otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada 24. maiks 2024 elektrooniliselt e-posti aadressile varbamine@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele
 • elulookirjeldus (VKL-318)
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni psühhiaatriakliiniku õendusjuht Reet Tohvre e-posti Reet.Tohvre@kliinikum.ee teel