Riigihangete nooremspetsialist

Tartu Ülikooli Kliinikumi hanketeenistus ootab oma meeskonnaga liituma täistööajaga riigihangete nooremspetsialisti, kelle peamisteks tööülesanneteks on Kliinikumi struktuuriüksuste nõustamine väikehangetega seonduvates küsimustes, väikehangete menetlustoimingute läbiviimise jälgimine, vajadusel toimingute läbiviimine ning teostatud hangete osas aruandluse koostamine ja lepingute sõlmimine ning nende täitmise jälgimine.

Kandidaadilt eeldame tööd toetavat kõrgharidust, rakenduskõrgharidust, kesk-eriharidust või varasemat kogemust riigihangete valdkonnas, soovitavalt õigusalaseid teadmisi ning teadmisi riigihangete korraldamisest ja valdkonda reguleerivast seadusandlusest.

Oled oodatud kandideerima, kui:

  • oskad ennast eesti keeles väga hästi väljendada nii kõnes kui kirjas ning oled täpne ja korrektne;
  • oled orienteeritud lahenduste pakkumisele ja koostööle;
  • oled hea meeskonnamängija, kes on lahendustele orienteeritud ning säilitad positiivsuse ka pingelistes olukordades;
  • julged võtta vastutust ja iseseisvalt otsustada;
  • tunned hästi dokumendihaldust, oled asjaajamiseks korrektne ning sul on väga hea MS Exceli ja Word’i kasutusoskus;
  • vajadusel oskad mõelda “kastist välja”.

Kandidaadile pakume huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast rutiinivaba tööd Tartu suurimas organisatsioonis, ühtehoidvat ja sõbralikku meeskonda finantsvaldkonna hanketeenistuses, kaasaegseid töötingimusi stabiilse ja usaldusväärse tööandaja juures ja kindlat sissetulekut ning lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus koos töötasu sooviga aadressil varbamine@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab hanketeenistuse direktor Jane Lepik e-posti Jane.Lepik@kliinikum.ee teel.