Riigihangete spetsialist

Tartu Ülikooli Kliinikumi hanketeenistus ootab oma meeskonnaga liituma täistööajaga riigihangete spetsialisti, kelle peamisteks töökohustusteks on riigihangete ettevalmistamine ja õiguspärane korraldamine, Kliinikumi struktuuriüksuste nõustamine riigihangete ja soetustega seonduvates küsimustes, hankedokumentide ettevalmistamine ning hankemenetluse toimingute teostamine riigihangete registris ja dokumendihaldussüsteemis.

Kandidaadilt eeldame tööd toetavat kõrgharidust, rakenduskõrgharidust või kesk-eriharidust, soovitavalt õigusalaseid teadmisi ning teadmisi riigihangete korraldamisest ja valdkonda reguleerivast seadusandlusest.

Oled oodatud kandideerima, kui:

  • oskad ennast eesti keeles väga hästi väljendada nii kõnes kui kirjas ning oled täpne ja korrektne
  • oled hea meeskonnamängija, kes on lahendustele orienteeritud ning säilitad positiivsuse ka pingelistes olukordades
  • julged võtta vastutust ja iseseisvalt otsustada
  • tunned hästi dokumendihaldust, oled asjaajamiseks korrektne ning sul on väga hea MS Exceli ja Word’i tundmine. 

Kandidaadile pakume huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast rutiinivaba tööd Tartu suurimas organisatsioonis, ühtehoidvat ja sõbralikku meeskonda finantsvaldkonna hanketeenistuses, kaasaegseid töövahendeid tänapäevases kontoris ja lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus aadressil varbamine@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab hanketeenistuse direktor Jane Lepik telefoni 731 8152 teel.