SA Tartu Kiirabi juhatuse liikme konkurss

SA Tartu Kiirabi kuulutab välja konkursi JUHATUSE LIIKME kohale ajavahemikuks 01.01.2022 -31.12.2026

Juhatuse liikme vastutusvaldkond on haldusjuhtimine, hädaolukordadeks valmisoleku tagamine, infotehnoloogia- ja arendusvaldkond.

Juhatuse liikmeks kandideerija peab vastama SA Tartu Kiirabi põhikirjas juhatuse liikmele esitatud nõuetele, olema innovatsioonimeelne, kõrge pingetaluvusega ja hea analüüsivõimega, hea suhtlemisoskusega ja meeskonnatööle orienteeritud, omama väga head eesti keele oskust kõnes ja kirjas ning head inglise keele oskust kõnes ja kirjas, kasuks tuleb hea vene keele oskus nii kõnes kui kirjas.

Juhatuse liikmeks kandideerijal peab olema kõrgharidus, kandideerimisel tuleb kasuks kõrgharidus meditsiini (tervise) alal, erialane töökogemus meditsiiniasutuses, vähemalt 3-aastane juhtimistöö kogemus (soovitavalt tervishoiuasutuses) ja avaliku esinemise oskus.

Varasem osalemine arendusprojektides on eeliseks.
Kandideerijal peavad olema teadmised võimalikest hädaolukordadest ning nende lahendamise põhimõtetest, kasuks tuleb varasem osalemine meditsiiniliste hädaolukordade lahendamisel.
Kandideerija peab olema vaktsineeritud COVID-19 vastu.

Konkursil osalemiseks tuleb kandideerijal esitada:

  • avaldus nõukogu esimehele, milles kandidaat selgitab oma motivatsiooni juhatuse liikme ametikohale asumiseks ja esitab soovitud ametitasu;
  • elulookirjeldus;
  • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
  • immuniseerimise tõend;
  • visioon SA Tartu Kiirabi arengust järgneva 5 aasta jooksul (1-3 lk).

Kandideerimisdokumendid juhatuse liikme konkursil osalemiseks esitatakse hiljemalt   01. novembril 2021 kell 12.00 digitaalselt allkirjastatunanõukogu esimehelee-kirjaga maret.tark@kliinikum.ee  ja aadressile reet.kasak@kiirabi.ee või tuuakse isiklikult aadressil Riia 18, Tartu.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni konkursi kohta Reet Kasak (reet.kasak@kiirabi.ee, tel 5270223).

Kandideerimistingimused on leitavad tartu.kiirabi.ee