Silmakliiniku osakondade õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate (osakonna õendusjuhtide) konkursid

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursid silmakliiniku järgnevate osakondade õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate (osakonna õendusjuhtide) valimiseks ajavahemikuks 01.01.2023 – 31.12.2026:

 • silmakliiniku osakonna (statsionaarne, ambulatoorne, päevastatsionaarne töö) õendusjuht
 • silmakliiniku osakonna (operatsioonitubade töö) õendusjuht.

Silmakliiniku osakondade õendusJuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjad (osakonna õendusjuhid) korraldavad silmakliiniku juhtimismeeskonna liikmetena osakondade õendus- ja hooldustööd koostöös kliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Osakondade õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjatel on ülesanded osakondade üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning nad töötavad või asuvad samaaegselt tööle silmakliiniku õe tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus õe erialal;
 • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt osakonna kliinilise tööga;
 • varasem juhtimisalane kogemus;
 • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö- otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • kasuks tulevad oftalmoloogia alased teadmised.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada 9. detsembriks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri 4. kliinilise valdkonna juhi nimele
 • elulookirjeldus (VKL-318)
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni kliiniku ülemõde Terell Pihlak (tel 5331 9751, terell.pihlak@kliinikum.ee).