Sisekliiniku ambulatoorse osakonna õendusjuhi konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi sisekliiniku ambulatoorse osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuhi) valimiseks ajavahemikuks 1.09.2024 – 31.08.2028.

Ambulatoorse osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuht) korraldab sisekliiniku juhtimismeeskonna liikmena osakonna õendus- ja hooldustööd koostöös kliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle sisekliiniku õe tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus õe erialal;
 • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt osakonna kliinilise tööga;
 • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada 28. juuliks 2024 elektrooniliselt e-posti aadressile varbamine@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri valdkonna juhi nimele;
 • elulookirjeldus (VKL-318);
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni sisekliiniku õendusjuht Pirgit Kinsigo telefoni 5331 8621 või e-posti Pirgit.Kinsigo@kliinikum.ee teel.