Sisekliiniku kahe osakonna ja keskuse õendusjuhtide konkursid

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursid sisekliiniku

 • endoskoopiakeskuse
 • gastroenteroloogia osakonna
 • sisehaiguste-reumatoloogia-endokrinoloogia osakonna

õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate (osakondade ja keskuse õendusjuhtide) valimiseks ajavahemikuks 01.05.2024 – 30.04.2028.

Sisekliiniku kahe osakonna ja keskuse õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjad (osakondade ja keskuse õendusjuhid) korraldavad sisekliiniku õendusjuhtimise meeskonna liikmetena vastavate osakondade ja keskuse õendus- ja hooldustööd koostöös sisekliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Osakondade ja keskuse õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjatel on ülesanded vastavate keskuste üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning nad töötavad või asuvad samaaegselt tööle sisekliiniku õe tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus õe erialal;
 • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt kliinilise tööga;
 • varasem juhtimisalane kogemus;
 • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö- otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada 05. aprilliks 2024 elektrooniliselt e-posti aadressile varbamine@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele
 • elulookirjeldus (VKL-318)
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni sisekliiniku õendusjuht Pirgit Kinsigo e-posti Pirgit.Kinsigo@kliinikum.ee teel