Sisekliiniku nakkushaiguste osakonna õendusjuht (asendamine)

Tartu Ülikooli Kliinikumi sisekliiniku nakkushaiguse osakond ootab oma meeskonnaga liituma õendusjuhti, kes täidab õendusjuhi vanemapuhkusel viibimise ajal nakkushaiguste osakonnas õendusjuhtimise tähtajalisi lisaülesandeid (asendustöö).

Sisekliiniku nakkushaiguste osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuht) korraldab sisekliiniku õendusjuhtimise meeskonna liikmena vastava osakonna õendus- ja hooldustööd koostöös sisekliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded vastava osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning lisaülesannete täitja töötab või asub samaaegselt tööle sisekliiniku õe tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

  • kõrgharidus õe erialal;
  • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt kliinilise tööga;
  • varasem juhtimisalane kogemus;
  • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
  • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö- otsustus- ja vastutusvõime;
  • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

  • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
  • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
  • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada 16. veebruariks 2024 elulookirjeldus (VKL-318) e-posti aadressile Pirgit.Kinsigo@kliinikum.ee.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni sisekliiniku õendusjuht Pirgit Kinsigo telefoni 5331 8621 või e-posti Pirgit.Kinsigo@kliinikum.ee teel.