Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku ambulatoorse taastusravi osakonna juhi konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku ambulatoorse taastusravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna juhi) valimiseks ajavahemikus 01.03.2023 – 28.02.2027.

Ambulatoorse taastusravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhtimismeeskonna liikmena taastusravi erialal ravi-, õppe, arendus- ja teadustööd ambulatoorse taastusravi osakonnas ning juhib osakonna tööd koostöös spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Ambulatoorse taastusravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

  • tõestatud juhtimiskogemus;
  • varasem töökogemus taastusravi erialal;
  • suur töötahe, uuendusmeelsus;
  • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
  • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

  • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
  • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
  • võimalust juhtida keskuse eelarvet ning rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
  • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri 4. kliinilise valdkonna juhi nimele ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 10. veebruariks 2023 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfo kliinikujuhilt Aet Lukmannilt e-posti aet.lukmann@kliinikum.ee teel.