Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (kliinikujuhi) konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (kliinikujuhi) valimiseks ajavahemikus 01.10.2022 – 30.09.2026.

Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhi peamiseks ülesandeks on korraldada ja koordineerida Kliinikumis spordimeditsiini ja taastusravi arengut eesmärgiga tagada riiklikele ja parimatele rahvusvahelistele standarditele vastav tase ja parim võimalik patsiendikogemus. Kliinikujuhil on ülesanded kliiniku üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • tõestatud juhtimisvõime;
 • selge visioon spordimeditsiini ja taastusravi arengu kohta Kliinikumis ja Eestis tervikuna;
 • suur töötahe, uuendusmeelsus;
 • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • soovitavalt teaduskraad ja jätkuv teaduslik aktiivsus;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus.

Kandideerijale pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • võimalust juhtida kiiresti areneva meditsiinieriala arengut;
 • motiveerivat töötasu;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerimisel eeldame COVID-19 vaktsineeritust.

Kandideerijal palume esitada juhatuse liikme-ravijuhi nimele motivatsioonikiri ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 31. juuliks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab juhatuse liige – ravijuht Andres Kotsar e-posti andres.kotsar@kliinikum.ee teel.