Statsionaarse taastusravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonnajuhi) konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku statsionaarse taastusravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonnajuhi) valimiseks ajavahemikus 01.02.2023 – 31.01.2027.

Statsionaarse taastusravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhtimismeeskonna liikmena taastusravi erialal ravi-, õppe, arendus- ja teadustööd statsionaarse taastusravi osakonnas ning juhib osakonna tööd koostöös spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded statsionaarse taastusravi osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

  • varasem töökogemus taastusravi erialal;
  • suur töötahe, uuendusmeelsus;
  • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
  • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

  • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
  • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
  • võimalust juhtida osakonna eelarvet ning rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
  • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri 4. kliinilise valdkonna juhi nimele ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 15. jaanuariks 2023 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfo kliiniku juht Aet Lukmannilt e-posti aet.lukmann@kliinikum.ee teel.