Stomatoloogia kliiniku juhi konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi stomatoloogia kliiniku juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (kliinikujuhi) valimiseks ajavahemikus 01.12.2022 – 30.11.2026.

Stomatoloogia kliiniku juhi peamiseks ülesandeks on eest vedada stomatoloogia arengut Kliinikumis, et tagada parimatele rahvusvahelistele standarditele vastav ravikvaliteet ja parim võimalik patsiendikogemus. Kliiniku juhil on ülesanded kliiniku üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab Kliinikumi „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • meeskonna eduka juhtimise kogemus;
 • selge visioon stomatoloogia arengu kohta Kliinikumis ja Eestis tervikuna;
 • suur töötahe, uuendusmeelsus;
 • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus.

Kandideerijale pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • võimalust juhtida kiiresti areneva meditsiinieriala arengut ja kujundada tulevaste hambaarstide peamise praktikabaasi tulevikku;
 • motiveerivat töötasu;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada juhatuse liikme-ravijuhi nimele motivatsioonikiri ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 5. novembriks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab juhatuse liige – ravijuht Andres Kotsar e-posti andres.kotsar@kliinikum.ee teel.

PKL-135 Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudel