Südamekliiniku osakonnajuhtide konkursid

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursid südamekliiniku järgnevate osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate (osakonnajuhtide) valimiseks ajavahemikuks 01.09.2024 – 31.08.2028:

 • 1. kardioloogia osakond
 • kardiokirurgia osakond
 • rütmihäirete osakond
 • ambulatoorne osakond.

Südamekliiniku osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjad (osakonnajuhid) korraldavad südamekliiniku juhtimismeeskonna liikmetena osakondade erialadel ravi-, õppe-, arendus- ja teadustööd koostöös kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega. Osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjatel (osakonnajuhtidel) on ülesanded osakondade üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning nad töötavad või asuvad samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõududena.

Edukas kandidaat vastab Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • visioon osakonna arengu kohta südamekliinikus;
 • uuendusmeelsus, suur töötahe;
 • meeskonnatöö oskus;
 • hea pingetaluvus ja kiire kohanemisvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • analüüsi-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • juhtimiskogemus ja/või teadmised juhtimisülesannete täitmiseks.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • võimalust juhtida osakonna eelarvet ja rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijatel palume esitada:

 • elulookirjeldus (VKL-318),
 • motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele,
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad dokumendid,
 • kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid

28. juuliks 2024 e-posti aadressile varbamine@kliinikum.ee.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni südamekliiniku juht Alar Irs e-posti Alar.Irs@kliinikum.ee teel.