Suukirurgia osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi stomatoloogia kliiniku suukirurgia osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja valimiseks ajavahemikus 01.06.2022 – 31.05.2026.

Suukirurgia osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab stomatoloogia kliiniku juhtimismeeskonna liikmena osakonna erialal ravi-, õppe, arendus- ja teadustööd koostöös kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

  • tõestatud juhtimisvõime;
  • uuendusmeelsus, suur töötahe;
  • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
  • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

  • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
  • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
  • võimalust juhtida osakonna eelarvet ja rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
  • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerimisel eeldame COVID-19 vakstineeritust.

Kandideerijal palume esitada elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid ning motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele 24. maiks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfo kliinikujuht Taavo Seedrelt e-posti taavo.seedre@kliinikum.ee teel.