Tehnikateenistuse direktori konkurss

Tartu Ülikooli Kliinikum otsib TEHNIKATEENISTUSE DIREKTORIT

Tartu Ülikooli Kliinikum on Eesti suurim raviasutus, mille tegevusvaldkondadeks ravi-, teadus- ja õppetöö. Kliinikumi tehnika- ja ehitusalane tegevus peab toetama ravitulemuste ja patsiendikogemuse paranemist, olles jaotatud 3 valdkonda: meditsiinitehnika, suured kinnisvaraarendused ning tehniliste süsteemide ja remondi igapäevane juhtimine. Viimasega tegeleb tehnikateenistus, mille juhti Kliinikum otsib. Tulenevalt Kliinikumi hoonefondi väga erinevast kvaliteedist ja valmimisaastatest, peab tehnikateenistus haldama ja arendama väga kaasaaegseid süsteeme ning tagama tehniliste süsteemide toimimise vanades hoonetes.

Tehnikateenistuse direktori töökohustusteks on:

 • Kliinikumi tehniliste süsteemide arendamise, ehitamise ja korrashoiu tagamine (tugev- ja nõrkvoolu, sisekliima, vee- ja küttesüsteemid)
 • vastutus Kliinikumi ruumide remonditegevuse eest (majasisese ressursi rakendamine, koostööpartnerite kaasamine)
 • 3 allüksuse tegevuse ja organisatsiooni juhtimine (kokku 35 inimest)
 • arvukate tehnilisi teenuseid osutavate koostööpartnerite töö korraldamine
 • Kliinikumi tehnikavaldkonna arendamine, uute tehniliste lahenduste ja parenduste juurutamine
 • tehniliste seadmete elutsükli teadlik juhtimine, hooldusvajaduse ning tegeliku hooldus- ja remonditegevuse registreerimise tagamine
 • teiste struktuuriüksuste teadvustamine kliendina tehnikateenistuses
 • teiste struktuuriüksuste nõustamine ja informeerimine ehituslike ja tehnosüsteeme käsitlevate küsimuste osas
 • juhtkonna ja tehnikateenistuse töötajate vahelise kahesuunalise infovahetuse tagamine.

Edukal kandidaadil on:

 • soov toetada Eesti tipparste ja parimaid õendusvaldkonna spetsialiste patsientide ravitulemuste ja patsiendikogemuse parandamises
 • vähemalt bakalaureuse kraad tehnika, tootmise või ehituse erialal
 • pingetaluvus, prioriteetide seadmise oskus, tulemustele orienteeritus
 • tehnosüsteemide haldamise ja arendamise ja/või ehitustegevuse kogemus vähemalt 8 aastat
 • inimeste juhtimise kogemus vähemalt 5 aastat
 • inglise keele oskus vähemalt A2 tasemel, kasuks tuleb vene keele oskus.

Kasuks tuleb kogemus riigihangete läbiviimisel.

Kandideerijale pakume:

 • võimalust arendada Eesti suurimat ja pika ajalooga raviasutust ning tunda rõõmu tuhandete patsientide heaolu parandamisest oma töö tulemusena
 • eneseteostust ja väljakutseid haiglaspetsiifiliste tehnosüsteemide haldamisel ja arendamisel.

Kandideerimisel annab eelise COVID vaktsineerimine.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja lühike motivatsioonikiri hiljemalt 15. augustiks 2021 aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.