Vähikeskuse juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi vähikeskuse juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (keskuse juhi) valimiseks ajavahemikus 01.02.2022 – 31.01.2026.

Vähikeskus on Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum keskus, mis korraldab, koordineerib ja juhib Kliinikumis pahaloomuliste kasvajate kvaliteedi alast töökorraldust diagnostikas, ravi-, õppe- ja teadustöös. Vähikeskuse tegevuses osalevad Kliinikumi kõik pahaloomuliste kasvajate diagnostika ja raviga tegelevad struktuuriüksused. 

Vähikeskuse juhi peamiseks ülesandeks on korraldada ja koordineerida Kliinikumi vähivaldkonna kõikehõlmavat arengut eesmärgiga tagada riiklikele ja rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele vastav tase ja parim võimalik patsiendikogemus. Vähikeskuse juht töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • tõestatud juhtimisvõime;
 • kvaliteedi ja protsessi juhtimise kogemus;
 • suur töötahe, uuendusmeelsus;
 • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • soovitavalt teadustöö tegemise kogemus;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • erialast koolitust;
 • motiveerivat töötasu;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerimisel eeldame COVID-19 vaktsineeritust.

Kandideerijal palume esitada juhatuse liikme-ravijuhi nimele motivatsioonikiri ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 24. jaanuariks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab juhatuse liige-ravijuht Andres Kotsar e-posti andres.kotsar@kliinikum.ee teel.