Vanemspetsialist analüüsi- ja kvaliteediteenistusse

Tartu Ülikooli Kliinikumi analüüsi- ja kvaliteediteenistus ootab oma meeskonda täistööajaga vanemspetsialisti, kelle peamisteks tööülesanneteks on terviseandmetega seotud teabenõuete, infopäringute ja isikute pöördumiste menetlemine ning nendele vastamine.

Edukal kandidaadil on:

 • meditsiiniline kõrgharidus või samaväärse tasemega kvaliteedijuhtimise alane eriharidus;
 • ravidokumentidega ja terviseandmetega töötamise kogemus;
 • teadmised tervishoiusüsteemi korraldusest ja andmeturbest;
 • võimekus selgeks õppida tööks vajaminevaid programme;
 • oskus töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas;
 • hea analüüsivõime;
 • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
 • täpsus, kohusetundlikkus ja initsiatiivikus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • toetavat meeskonda;
 • koolitusvõimalusi;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerimiseks esitada elulookirjeldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 19. aprilliks 2024 elektrooniliselt e-posti aadressile varbamine@kliinikum.ee.

Täiendavatele küsimustele vastab analüüsi- ja kvaliteediteenistuse direktor Merje Tikk e-posti Merje.Tikk@kliinikum.ee teel.