Värbamisspetsialist personaliteenistusse

Kliinikumi personaliteenistus ootab endaga liituma VÄRBAMISSPETSIALISTI,

kelle ülesanneteks on töötajate värbamise ja valiku korraldamine, sh:

 • värbamistegevuste planeerimine
 • juhtide nõustamine ja toetamine värbamisega seonduvas
 • kandidaatide aktiivne otsimine, rakendades uusi värbamistrende ning kasutades eri kanaleid ja tehnoloogilisi lahendusi
 • juhtide konkursside läbiviimine, konkursidokumentide haldamine
 • kandidaatidega suhtlemine, kandideerimisinfo haldamine, taustauuringute tegemine
 • esmane personalivalik, vajadusel kandidaatide hindamisel osalemine
 • reservkandidaatide andmebaasi haldamine
 • Kliinikumi esindamine värbamispartneritega suhtlemisel ja värbamisüritustel.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus ja personalitöö alane kogemus
 • soovitatavalt vähemalt 2-aastane värbamise alane töökogemus
 • väga head teadmised värbamise ja valiku kaasaegsetest meetoditest
 • üldine arusaam kõikidest personalijuhtimise töövaldkondadest ning nende omavahelistest seostest, vähemalt baasteadmised tööõigusest
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • iseseisva töö võimekus, valmidus oma tööprotsesse juhtida ja lahendusi luua
 • tulemustele orienteeritus ja sihikindlus nende elluviimisel, pingetaluvus
 • hea ajaplaneerimise oskus
 • kontoritarkvara, pilditöötlus- ja kujundustarkvara kasutamise oskus
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • kasuks tuleb hea vene ja inglise keele oskus.

Kandideerijale pakume võimalusi:

 • viia kokku tööd ja nende parimad tegijad
 • luua kõikidele kandidaatidele positiivne kandideerimiskogemus
 • tööalaseks koolituseks
 • puhkust 35 kalendripäeva aastas
 • töötamist suurorganisatsiooni väikeses ja toetavas kollektiivis.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 6. novembriks 2023 aadressile Kersti.Arend@kliinikum.ee elulookirjeldus ja motivatsioonikiri varasemast töökogemusest ja sellest, miks oleksid just Sina parim valik Kliinikumi värbamisspetsialisti ametikohale.

Lisainfot jagab personaliteenistuse peaspetsialist Kersti Arend e-posti Kersti.Arend@kliinikum.ee vahendusel.