Värbamisspetsialist personaliteenistusse

Kliinikumi  personaliteenistus ootab endaga liituma

VÄRBAMISSPETSIALISTI,

kelle ülesanneteks on töötajate värbamise ja valiku korraldamine, sh:

 • tööjõuvajaduse pidev jälgimine ja värbamistegevuste planeerimine
 • juhtide nõustamine ja toetamine värbamisega seonduvas
 • kandidaatide aktiivne otsimine, rakendades uusi värbamistrende ning kasutades eri kanaleid ja tehnoloogilisi lahendusi
 • juhtide konkursside läbiviimine, konkursidokumentide haldamine
 • kandidaatidega suhtlemine, kandideerimisinfo haldamine, taustauuringute tegemine
 • esmane personalivalik, vajadusel kandidaatide hindamisel osalemine
 • reservkandidaatide andmebaasi haldamine
 • Kliinikumi esindamine värbamispartneritega suhtlemisel ja värbamisüritustel.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus ja personalitöö alane koolitus
 • varasem kogemus kaasaegse värbamistöö tegemisest (soovitavalt vähemalt kahe aasta vältel)
 • väga head teadmised värbamise ja valiku kaasaegsetest meetoditest, kursisolek nende uute arengutega
 • üldine arusaam kõikidest personalijuhtimise töövaldkondadest ning nende omavahelistest seostest, vähemalt baasteadmised tööseadusandlusest
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus inimestega suheldes
 • iseseisva töö võimekus, valmidus oma tööprotsesse juhtida ja lahendusi luua
 • tulemustele orienteeritus ja sihikindlus nende elluviimisel, pingetaluvus
 • hea ajaplaneerimise oskus
 • IKT-töövahendite, kontoritarkvara, pilditöötlus- ja kujundustarkvara kasutamise oskus
 • väga hea eesti keele ning vähemalt hea vene ja inglise keele oskus
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus.

Kandideerijale pakume võimalusi:

 • viia kokku tööd ja nende parimad tegijad
 • teha oma tööd südame ja pühendumusega
 • luua kõikidele kandidaatidele positiivne kandideerimiskogemus
 • tööalaseks koolituseks
 • puhata 35 kalendripäeva aastas
 • töötamist suurorganisatsiooni väikeses ja toetavas kollektiivis.

Kandideerimisel eeldame COVID-19 vaktsineeritust.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 3. detsembriks aadressile kersti.arend@kliinikum.ee elulookirjeldus ja lühike motivatsioonikiri varasemast töökogemusest ja sellest, miks oleksid just Sina parim valik Kliinikumi värbamisspetsialisti ametikohale.