Vähipatsiendid ja nende lähedased on oodatud töötubadesse

Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskus kutsub patsiente ja nende lähedasi töötubadesse, mille eesmärk on kaardistada patsientide ja lähedaste jaoks raviteekondade olulised etapid, probleemkohad ning head kogemused.

Esmalt kaardistatakse juulis ja augustis toimuvates töötubades räägitu ja kogetu tulemusel soolevähi, eesnäärmevähi ja emakakaelavähiga kliinikumi patsientide raviteekonnad, et saadud info alusel muuta patsiendikogemus sujuvamaks ja inimesekesksemaks.

Lisaks töötubadele, kus küsitakse patsientide kogemust, kirjeldatakse erinevate vähipaikmete raviteekondi ka kliinikumi töötajate vaatepunktis, et ülevaade saaks terviklik. Kogutud informatsiooni alusel viiakse ellu tegevusi, mis muudavad raviteekonna sujuvamaks nii patsientide kui tervishoiutöötajate jaoks.

Töötoad on osa kliinikumi vähikeskuse projektist, mille eesmärk on see, et inimkeskne terviklik vähipatsiendi raviteekond on Tartu Ülikooli Kliinikumis ja koostöövõrgustikus kujundatud ja rakendatud, mis omakorda lähtub riiklikust „Vähitõrje tegevuskavast 2021-2030“.

Töötuba viib läbi projektijuht Liina Pääbo ning sinna on oodatud nii kliinikumi patsiendid kui ka lähedased. Osalemiseks palume eelnevalt registreerida siin vormil: https://forms.office.com/r/mNJzYtpEuC.

Lisainfo:
Liina Pääbo, projektijuht
Liina.Paabo@kliinikum.ee