Eesmärk

Projekti eesmärk on senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine projekti raames loodava Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskuse kaudu. 

Sihtgrupp

Otseseks sihtgrupiks on lapsed ja noorukid vanuses 0-18 eluaastat, nende vanemad/hooldajad. Kaudseks sihtgrupiks on projekti võrgustiku liikmed, kes projekti tegevuste käigus saavad täiendõpet ja viivad läbi omapoolseid koolitusi senisest efektiivsema tegevuse planeerimiseks psüühika- ja käitumishäiretega laste ja noorukite märkamisel, hindamisel ja sekkumisel.

Tegevuskava

Projekti eesmärgi saavutamiseks planeeritud tegevused tuginevad eelkõige Euroopa ja Põhjamaade kogemustele laste ja noorukite vaimse tervise valdkonnas. Abi peab olema koordineeritud, pere vajadustele vastav ja elukohale lähedal. Oluline on samaaegne töö nii lapse kui ka pere ja võrgustikuga. Ennekõike on oluline varane märkamine, ennetus ja pidev harimis- ja teavitustöö esmatasandi tervishoiuteenuse osutajatele, lastevanematele ja kõigile teistele lastega töötavatele isikutele. Funktsioneeriva psühhiaatrilise ravimeeskonna eelduseks on pidev personali koolitus ja regulaarne supervisioon.

Projekti tegevused:

 1. Laste ja noorukite vaimse tervise kabinettide avamine Ida-Viru Keskhaigla ja Narva Haigla juurde.
 2. Personali koolitamine.
 3. Valdkondadevahelise võrgustikutöö edendamine.
 4. Ennetustegevuse planeerimine ja läbiviimine.
 5. Vaimse tervise keskuste töö tutvustamine laiemale avalikkusele.
 6. Uuringute läbiviimine edasise töö efektiivsemaks planeerimiseks.

Projektimeeskonna ja –ekspertliikmed

Meeskonnaliikmed

 • Aneth Tuurmaa, Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna projektijuht.
 • Dr. Inna Lindre, Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna vanemarst-õppejõud psühhiaatria erialal administratiivsetes kohustes.
 • Reet Tohvre Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku ülemõde (RN, MSc).
 • Kairi Nool, Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna sotsiaaltöötaja (BA sotsiaalteadustes, IV sotsiaaltöötaja kutsekvalifikatsioon).
 • Dr. Tiina Nappa, Ida-viru Keskhaigla pediaatria vanemarst.
 • Alevtina Uustalu, Ida-Viru Keskhaigla ülemõde.
 • Dr. Pille Letjuka, Narva Haigla neuroloog.
 • Mare Kant, Põhja-Eesti Regionaalhaigla laste- ja noorukitepsühhiaatria osakonna õde.

Ekspertliikmed

 • Ruth Tohvre, Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna vanemõde (RN, vaimse tervise õde-spetsialist).
 • Dr. Sven Janno, Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku juhataja.
 • Kaja Nõmmiste, Ida-Viru Keskhaigla ökonomist.

Projektipartnerid

Võrgustikuliikmed

 • Haridus- ja teadusministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Lastekaitse
 • Politsei
 • Perearstid ja –õed
 • Kooliõed