Olete oodatud koolitusele ”Põngerjaõpetus - oskuste õpetamine lastele vaid mõne sammuga”, mis toimub juba 3. oktoobril Tallinnas (hotell Euroopas konverentsisaalis). Koolitust viib läbi mitmete ka eesti keelde tõlgitud raamatute autor Ben Furman. Tegemist on Soome psühhiaatri, psühhoterapeudi ja lahendustele suunatud lähenemise treeneriga, kes on nüüd nõustunud viima läbi koolitust ka Eestis!

15.02-19.02.16 oli meil võimalus Ida-Virumaa vaimse tervise meeskonnaga osaleda õppereisil Inglismaal. Meeskonnast osalesid koolitusel projektijuht Aneth Tuurmaa, Ida-Virumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse meeskonnast ülemõde Alevtina Uustalu, projekti ekspertliige Kaja Nõmmiste, sotsiaaltöötaja Kristiina Monin, vaimse tervise õed Anne-Ly Juse ja Eda Rembel, psühholoog Ljubov Bredihhina. Narva Haigla vaimse tervise kabinetist osalesid Svetlana Karzina ja Pille Letjuka. SA TÜ Kliinikumist ülemõde Reet Tohvre, ambulatoorse osakonna vanemõde Katri Šinkarev, sotsiaaltöötaja Karmen Saul, ambulatoorne õde Kersti Treial ning Sotsiaalministeeriumist Elis Haan.

6.-9. aprillil 2015 külastasime Lõuna-Eesti ja Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskuste meeskondadega Norras, Trondheimis, asuvat St. Olav Haiglat, mis koordineerib kohalikku ambulatoorse ravitöö korraldamist.  Tegemist on kohaliku ülikooli haiglaga, mis teenindab umbes 600 patsienti vanuses 0-18 eluaastat. Palju rõhku pööratakse pidevale arendustööle ja  töö süstematiseerimisele – moodustatud on asutuse peale mitmeid spetsialistidest koosnevaid meeskondi, kes on omakorda spetsialiseerunud kindlatele vaimse tervise häiretele. Näiteks on loodud eraldi meeskonnad, kes tegelevad lastel ja noorukitel esinevate söömishäiretega, post-traumaatiliste stressihäiretega, obsessiiv-kompulsiivsete häiretega jne.

Our mental health center’s teams from South-Estonia and Ida-Viru County visited Norway in April 2015. We visited St. Olav Hospital which is located in Trondheim. BUP Klostergata is one of five outpatient services in BUP, St. Olav Hospital. BUP Klostergata has approximately 600 patients covering from 0-18 years old. Work in this hospital is best described as being focused on development of new treatment methods and systemizing team work. For example there were formed teams who were specialized working with children and adolescence who have eating disorders, post-traumatic stress disorder, OCD etc.

3. septembril 2014 avati Ida-Viru Keskhaiglas laste ja noorukite vaimse tervise keskus, kus hakkavad tööle vaimse tervise õde Anne-Ly Juuse, psühholoog Elle Purde-Prits ja sotsiaaltöötaja Kristiina Monin. Meeskonnale hakkab igakülgset supervisiooni pakkuma SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna personal.