Mais 2014 toimunud õppereisil Drammeni linna Norras oli kaks olulist osa: kohalike laste vaimse tervisega seotud asutuste külastamine ning õppeseminar. Asutustest külastati Drammeni haigla erinevaid laste vaimse tervisega seotud üksuseid (ambulatoorne perede osakond ja teismeliste akuutosakond) ja kohalikule omavalitsusele kuuluvat perekeskust.

Õppereisil osalesid Pärnu haiglast projektiassistent Natalja Ivanov, piirkondlik juhtumikorraldaja-nõustaja Priidu Leok ja juhtumikorraldaja Katti Aumeister, Pärnu maavalitsusest lastekaitse peaspetsialist Marko Truu, Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonnast noorsoopolitseinik Anni Tuulmägi, Viljandi haiglast sotsiaaltöötaja Ene Mihailova ning Tartu Ülikooli Kliinikumist projektijuht Aneth Tuurma ja  sotsiaaltöötaja Kairi Nool.

20140526 102321Drammeni haigla alla kuuluvad laste vaimse tervisega tegelevad üksused, mida külastati, moodustavad eesti mõistes lastepsühhiaatria osakonna, kuid erinevad oluliselt meile tuttavast süsteemist nii oma olemuselt kui töökorralduselt.

Võõrustaja Lars Robert Lund töötab üksuses, kus töötatakse peredega meeskonniti. Tema meeskond kaasab kogu perekonna lapse raviprotsessi ning osalevad spetsialistid valitakse vastavalt pere vajadustele (psühholoog, sotsiaaltöötaja, psühhiaatria õde, eripedagoog..). Kõik meeskonna liikmed on saanud pereteraapia väljaõppe ning tänu sellele koostöö sujub hästi, räägitakse nö "ühes keeles". Põhiliselt töötatakse peredega asutuses kohapeal, kuid käiakse ka kodus pere loomulikus keskkonnas abi pakkumas. Lähtutakse põhimõttest, et perekond on üks terviklik süsteem ning raske on muuta üht liiget süsteemis ilma teisi kaasamata.

20140526 122758Samas hoones paiknevad ka ruumid, kus tegeletakse põhiliselt psühholoogilise hindamise ja spetsiifiliste haiguste diagnoosimisega (nt ADHD, Tourette'i sündroom jne). Kuna teenindatakse väga suurt piirkonda ning äärealade peredega oleks väga keerukas järjepidevat tööd teha (vahemaad mitusada km) on ehitatud ka peremajad, kus pered saavad intensiivse teraapiaprotsessi ajal majutuda. Eraldi üksus on teismeliste akuutosakond, kust on võimalik abi saada poole kuni ühe tunni jooksul. Sihtgrupiks on teismelised ning reageeritakse nt psühhoosi, suitsidaalsuse ja ägeda anoreksia korral ehk kui nooruki elu on ohus. Järelravi kohtumised toimuvad ambulatoorselt ning võivad kesta mitu aastat.

Drammeni naaberasulas külastati kohalikule omavalitsusele kuuluvat perekeskust. Ka nende töö on pereteraapial põhinev ning lastega tegeletakse vajadusel kogu pere kaasates. Perekeskuse spetsialistid: sotsiaaltöötaja, psühhiaatriaõde, eelkoolipedagoog, psühholoog. Samuti töötab seal hooldusõde, kes aitab haigestunud ema kodus või aitab kodus lapsi hooldada, kui ema viibib haiglaravil. Spetsialistid nõustavad näiteks vanemate lahutusega, laste meeleolumuutustega, käitumisprobleemidega seoses. Enamasti kohtuvad nad  kontoris, kuid on vajadusel ka lapse kodus tööd teinud. Samuti toimub gruppides vanemlike oskuste õpe grupinõustamise põhimõttel. Koostööd teevad koolidega (lapsed vanus 6-16, edasi on maakonna tasemel õppekorraldus), pedagoogilis-psühholoogilise teenistusega (meie mõistes õppenõustamiskeskus), KOV lasteosakonnaga (sotsiaaltöötaja, eripedagoog, sotsiaalpedagoog), pereõdedega (tegelevad ka naiste raseduse jälgimise ja laste tervisekontrolliga), samuti kultuuriosakonnaga (peredele kultuurisündmuste piletite hankimiseks, kes ei saa ise võimaldada või lastele laagrikohtade saamiseks).

unnamed 1Seminaripäeval tutvuti Norra üldise tervishoiusüsteemi korraldusega, mis puudutab vaimse tervise poolt. Samuti tutvuti lähemalt kasutuses oleva tagasiside ja tulemuste hindamise süsteemiga, mis on samal ajal oluliseks töövahendiks. Taaskord kehtib printsiip, et igaüks on oma elu ekspert ja hinnanguid annavad kliendid enda kohta ise.

Kokkuvõttes oli tegu motiveeriva ja jõustava õppekäiguga, mille käigus saadi uusi ideid oma kodumaal rakendamiseks. Kinnitati mõtteviisi, et last saab aidata kõige paremini kogu perekonda kaasates ning abi peaks olema interdistsiplinaarne, mitte ainult meditsiinikeskne.

Õppereisi korraldas Pärnu laste ja  noorte vaimse tervise keskus: http://www.ph.ee/vtk