iIV Euroopa vaimse tervise konverentsil Riias osalesid SA TÜK psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskusest kolm osakonna õde - Liili Saar, Maarja Kivirüüt, Maarjo Rego.

2015. aasta Euroopa vaimse tervise konverents Riias keskendus multidistsiplinaarsetele diskusioonidele ja koostööle, kuhu kuulusid erinevad vaimse tervisega seotud ja tegelevad eksperdid ülemaailma ja selle teenuse kasutajad.

Konverentsi käigus tutvuti lektoriga Eduardo Vegaga Ameerika Ühendriikidest, kes on tegevdirektor (CEO) San Fransico Vaimse Tervise Liidus (MHA-SF). Ta on uurinud suitsidaalsust üle maailma ja põhjusi, miks mõnes riigis on see suitsiidide sooritamise sagedus kõrgem. Lektor tõi välja, et vaid mõned aastad tagasi oli Eesti juhtiv riik maailmas, kus tehakse kõige rohkem enesetappe maailmas, kuid nüüd on Leedu tõusnud maailmas esimeseks arvestades riigi suurust ja rahvaarvu.

k

 

Eduardo Vegast:

Koolitusel käsitleti veel erinevaid teemasid:

  • Psychiatric nursing: an unpopular choice. Ronell Jansen, South Africa;
  • Effective nursing attitude aspects and intervention reducing patients’ aggression from a patients’ perspective. Tobias Kalverdijk, Netherlands;
  • Lived experience transforming suicide prevention Eduardo Vega, USA.;
  • Just Look at me. Recovery in image. Jan Sitvast, Netherlands. ;
  • Smart technologies for mental health management. Cheryl Forchuk, Canada;
  • Hope and families in mental health care. Moira o’Donovon, Ireland. ;
  • Risk factors of patient aggression against nurses- the perspective of Slovak mental healt nurses. Ivana Borikova, Slovakia.

dVäga huvitav oli ka kuulda ettekannet Läti vaimse tervise süsteemi kohta. Huvitav fakt, mis eristab Lätit Eestist- Lätis on õdedel, kes on valinud töötamise psühhiaatrias, kohustuslik läbida vastav õpe, enne, kui nad selles valdkonnas töötada saavad. Pärast õpet võrdsustatakse neid õdesid arstidega ja neil on suuremad õigused patsiendi raviga seotud otsuseid teha.