8.-10. detsembril toimus Roomas rahvusvaheline meeleolu- ja ärevushäirete foorum. Tartu Laste ja Noorukite Vaimse Tervise Keskusest osalesid õed Maarja Koort, Maarjo Rego, Evelin Kuzin ja Marianne Kaasik. Foorum hõlmas endas rahvusvaheliste uurimustööde ettekandeid ja posterpresentatsioone.

1

Foorumi jooksul käsitleti erinevaid meeleolu- ja ärevushäireid ning nende uusi ravisuundi. Endi jaoks pidasime olulisemateks teemadeks depressiooni ja selle ravi, bipolaarset meeleoluhäiret ning silmaringi laiendamiseks osalesime Zika viirust käsitleval loengul.

2

Depressiooniteemalistest ettekannetest korjasime välja olulisema, mida on ka meil oma igapäevatöös võimalik rakendada. Laura Mandelli Bologna Ülikoolist käsitles oma ettekandes lihtsaid ja efektiivseid võimalusi antidepressantide mõju tõhustamiseks ja depressiooniga toimetulekuks. Paremate ravitulemuste saavutamiseks on oluline teha muudatusi elustiilis ja elukeskkonnas. Näiteks tuleks üle vaadata patsiendi/kliendi dieet, füüsiline aktiivsus, uni, vabaaja tegevused, sotsiaalsus, lõõgastus- ja meditatsioonitehnikad, loodusteraapiad, loomateraapiad, suitsetamise, alkoholi ja teiste mõnuainete tarbimise vähendamine. Eelmainitud peaksid olema integreeritud depressioon ennetamisse ja ka ravisse.

34

Ted Dinan Iirimaalt tõi oma ettekandes välja seose toitumise ja depressiooni vahel. Depressiooni seostatakse üha enam põletikuliste reaktsioonidega organismis. Suuresti mängib selles rolli tänapäeva nö „lääne dieet“, milles leidub suuresti põletikuliste protsesside tekitajaid. Ettekandes toodi välja, et vahemere toit vähendab põletikuliste molekulide teket ning seda on seostatud madalama depressiooni tasemega. Soolestiku mikrofloora on oluline vahendaja dieedi ja meeleolu vahel. Polüküllastumata rasvhapetel, mida leidub kalas, võib olla positiivne mõju meeleolule ja mikrofloora mitmekesistumisele. Järjest rohkem on tõendeid, et probiootikumide rikas dieet, mis tõstab „heade“ bakterite taset, mõjutab positiivselt stressireaktsioone ja summutavad kortisooli vabanemist. Professor soovitab pöörata rohkem tähelepanu depressiivsete patsientide dieedile ja füüsilisele aktiivsusele.

5

Väga aktuaalne teema on Zika viirus, mis on Brasiilias laialdaselt diagnoositud.  Peale Brasiilia on mitmed teised lähiriigid teatanud Guillaini-Barré sündroomi esinemise järsust kasvust- see on neuroloogiline häire, mis lõpeb halvatuse ja surmaga.  2016 aasta mai seisuga on WHO järeldanud, et Zika viiruse infektsioon raseduse ajal tekitab aju kaasasündinud väärarenguid (seal hulgas mikrotsefaaliat) ja see on ka Guillaini-Barré sündroomi vallandaja.

6

Zika viirus jätkab levikut nendes piirkondades, kus elavad moskiitod, kes viirust levitavad. Primaarselt saab inimese haiguse läbi moskiito hammustuse, kuid see võib levida ka seksuaalühte ajal  ja on kindlaks tehtud, et viirus kahjustab spermat, levib edasi veres, uriinis, süljes nagu muud keha vedelikud, mida on leitud ajust ja seljaüdist. Avaldunud sümptomid (palavik, naha lööve, lihas- ja liigesvalu, peavalu) kestavad 2-7 päeva.

Teadlased ei välista, et Zika viiruse infektsioon kombineeritult teiste faktoritega võib tekitada neuroloogilisi hälbeid.  Et paremini mõista Zika viirust, selle infektsiooni tüsistusi, on praeguse ja tuleviku teadustöö peamisi eesmärke.

Kokkuvõtteks tahaks veel edasi anda mõtte, et kuigi foorumil oli erisuguseid ja huvitavaid posterettekandeid erinevate riikide näitel väga palju, jäi  siiski puudu meie jaoks see, et oleksime tahtnud näha kuidas Roomas käib haiglatöö igapäevaselt. Konverentsi programmis oleks võinud olla sees näiteks Rooma Psühhiaatriahaigla külastus haigla igapäevatöö tutvustusega, et oleksime saanud parema pildi sellest, millised teraapia võimalused neil on, milline on töötajate ja patsientide omavaheline suhtlemine, milline on patsientide päevakava - millega patsiendid haiglas igapäevaselt tegelevad ning millised on erinevate psühhiaatriaosakondade arengusuunad ning mida need endas kätkevad. Lisaks teoreetilistele ettekannetele oleks olnud väga põnev just nimelt reaalne kontakt Itaalia haigla töötajate ja tööga.

Oleme antud kogemuse ja uute teadmiste eest väga tänulikud ning loodame, et ka edaspidi on meie osakonna töötajatel võimalus näha ja  kuulda uusi seisukohti Euroopast ja mujalt maailmast, mis oleks ametialaselt oluliselt vajalik ja aitaks edendada ka meie endi osakonnatöö arengut.