Kaasaegsele meditsiiniabile on ootused, et abi oleks hästi kättesaadav ja elukohale võimalikult lähedal, seda eriti juhul, kui abi vajajaks on lapsed. USA ja Euroopa uuringute järgi on elukohale lähedal asuva koordineeritud abi korraldamine põhiliseks strateegiaks laste vaimse tervise teenuse arendamisel ja parendamisel. Lapse ja tema pere vajadustest  lähtuva abi pakkumine elukohajärgselt, hea võrgustikutöö, esmatasandi töötajate koolitamine ja superviseerimine aitab kaasa laste vaimse tervise probleemide varajasele märkamisele ning muudab abi kättesaadavamaks. Vajadus lastepsühhiaatrilise abi järele on aasta-aastalt kasvanud, kuna ühiskonnas toimuvad kiired muutused mõjutavad laste vaimset tervist. SA TÜ Kliinikum psühhiaatriakliiniku lasteosakonna tööaruande põhjal toimus 1995.a 1173 ambulatoorset vastuvõttu aastas, kuid 2012.a oli ambulatoorsete vastuvõttude arv aastas juba 6384.

Möödunud sügisel esitas SA Tartu Ülikooli Kliinikum kaks projekti: „Lõuna-eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine“ ning „Ida-Virumaa vaimse tervise keskuse loomine lastele ja noorukitele“ ning mõlemad projektid said toetuse Sotsiaalministeeriumi poolt elluviidavast Norra toetuste programmist „Rahvatervis“. Tänu sellele on avanenud võimalus mõnevõrra parandada lastepsühhiaatrilise abi kättesaadavust Eestis. Norra toel on loomisel  laste ja noorukite  vaimse tervise keskused Ida-Virumaale, Tartusse, Tallinnasse ja Pärnusse. SA TÜ Kliinikum psühhiaatriakliiniku lasteosakonna vastutusel on nende keskuste loomine Ida-Virumaale ning Tartusse. Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskus luuakse SA TÜ Kliinikum psühhiaatriakliiniku lasteosakonna baasil ning keskusega koos hakkavad tööle laste ja noorukite piirkondlikud meeskonnad Lõuna-Eesti Haiglas, Põlva Haiglas ja Valga Haiglas. Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskus alustab tööd  Ida-Viru Keskhaiglas  ning  piirkondlik  meeskond hakkab tööle  Narva Haiglas. Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomisel on Kliinikumi projektipartneriks SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku lasteosakond. Kõikides piirkondlikes meeskondades alustavad tööd vaimse tervise  õde, sotsiaaltöötaja ja psühholoog.

Piirkondliku meeskonna spetsialistid oskavad hinnata, kas lapse/nooruki probleem kuulub meditsiini valdkonda või on tegemist hoopis hariduse, lastekaitse, sotsiaaltöö või õiguskaitse valdkonda kuuluva probleemiga. Kui spetsialistide hinnangul on tegemist lapse vaimse tervise probleemiga, mille lahendamine vajab meditsiinilist sekkumist, siis saavad spetsialistid otsustada sedagi, kui kiiresti ja kuidas abi korraldada. Vaimse tervise keskuse spetsialistide abile saab toetuda ka siis, kui abivajaja on vaimse tervise probleemide tõttu viibinud uuringutel või ravil haiglas ning vajab edasist jälgimist, ravi ja/või psühhoteraapiat. Selline abi korraldus aitab ära hoida ära tervisliku seisundi halvenemist ning toetab laste ja noorte aga ka perede toimetulekut. Piirkondlike meeskondade töölehakkamisega loodame, et paraneb lastepsühhiaatrilise abi kättesaadavus ja järjepidevus.

SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakond, mille baasil Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskus luuakse, on oma praegusel kujul tegutsenud juba 30 aastat. Eelnevalt alates 1963 aastast osutas ambulatoorset lastepsühhiaatrilist abi esimene  väljaõppinud lastepsühhiaater  Ülo Uusma. Käesoleval ajal osutatakse SA TÜ Kliinikum psühhiaatriakliiniku lasteosakonnas ambulatoorset ja statsionaarset lastepsühhiaatrilist abi  (plaaniline, erakorraline, vältimatu, vältimatu tahtest olenematu psühhiaatriline abi). Lasteosanna statsionaarses osas avatud 16 voodikohta eraldi palatiplokkides. Laste palatiplokis (10 voodikohta) on lapsed vanuses kuni 13 aastat, noorukite palatiplokis (4 voodikohta) noorukid vanuses 13 kuni 17 ning noorukite palatiploki juurde kuulub ka sõltuvushäirete palatiplokk (2 voodikohta). Sõltuvushäirete palatiplokki on vajadusel võimalik eristada noorukite palatiplokist või kasutada neid voodikohti teiste psüühikahäiretega laste/noorukite raviks.

Rohkem informatsiooni projekti kohta leiab: https://www.kliinikum.ee/vaimsetervisekeskus/

Teksti koostajad: dr Inna Lindre (SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna juhataja ja vanemarst-õppejõud psühhiaatria eriala) ja dr Anu Susi (SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna vanemarst-õppejõud psühhiaatria eriala).