Valminud on antibakteriaalse ravi veebirakendus

Kliinikumi arendusfondi projekti raames on valminud antibakteriaalse ravi veebirakendus, mis koondab kokku kõik Kliinikumi antibakteriaalset ravi käsitlevad juhendid.

Infektsioonikontrolli teenistuse, apteegi ning anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku koostöös valminud veebirakenduses käsitletakse sagedasemaid haiglas esinevaid täiskasvanute ja laste infektsioonhaigusi. Nende haiguste adekvaatne ja õigeaegne antibiootikumravi parandab ravi efektiivsust ja ohutust, lühenevad ravi kestus ja vähenevad ravikulud. Kliinikumi teadus- ja arendustegevuse juhi prof Joel Starkopfi sõnul on lihtne ja käepärane veebirakendus ravimite tõenduspõhiseks kasutamiseks äärmiselt oluline nii ravimiohutuse kui ka ravi efektiivsuse aspektist. „On üldteada, et haigustekitajate spektril ja ravimtundlikkusel on märkimisväärsed geograafilised variatsioonid. Seetõttu on kohalikule Eesti epidemioloogiale kohandatud ravisoovitustel unikaalne väärtus. Tundes ülikoolihaigla vastutust, jagab Kliinikum hea meelega koostatud ravisoovitusi üliõpilaste, residentide ja kõigi Eesti arstidega,“ lausus professor Starkopf.

Projekti üks eestvedajaid, Kliinikumi kliiniline proviisor Jana Lass selgitas: „Antibiootikumide õige annustamine on oluline nii antibiootikumresistentuse vältimiseks kui ka parima raviefekti saavutamiseks. Tulemuseks on kiire ja mugav võimalus just antud haigele sobiva ravimiannuse leidmiseks keerulistes ja kiiresti muutuvates olukordades. Kuna on leitud, et nutiseadmetes kasutatav tarkvara muudab ravijuhendite sisu paremini kättesaadavaks ning kasutamise mugavaks, siis loodetavasti paraneb Kliinikumis antibakteriaalse ravi juhendite järgimine. Ühest kohast leitav info antibiootikumide manustamiseks ettevalmistamise kohta lihtsustab kindlasti ka õdede tööd.“

Arendusfondi toel valminud antibakteriaalse ravi veebirakendus on mõeldud kasutamiseks nii Kliinikumi töötajatele kui ka tervishoiutöötajatele väljaspool Kliinikumi. „Rakenduses on välja toodud vaid olulisemad antibiootikumide koos- ja kõrvaltoimed. Täpsemalt soovitame koostoimete esinemise ja sellest lähtuvate soovituiste kohta vaadata koostoimete andmebaasist. Annuste kohandamise info on antud neerupuudulikkuse ja maksapuudulikkuse korral,“ sõnas Jana Lass.

Antibakteriaalse ravi veebirakendus asub siin lingil: www.kliinikum.ee/abr/app/avaleht.
Hetkel on rakendusse lisatud kõik Kliinikumi antibakteriaalse ravi juhendis olevad ravimid. Rakendusse tehakse veel täiendusi laste antibakteriaalse ravi soovitustes ja lisandumas on tabel, kus omavahel on seotud sagedasemad haigustekitajad ja nende raviks sobivad antibiootikumid.

Kuna veebirakendus täieneb pidevalt, on ettepanekud ja täiendused oodatud e-posti aadressil Jana.Lass@kliinikum.ee.

Lisainfo:
Prof Joel Starkopf, teadus- ja arendustegevuse juht
Joel.Starkopf@kliinikum.ee, tel: 5331 8400