E-vestlusring: Abivahendite süsteem

Toimumisaeg: 12.11.2020, kell: 15:00-16:00

Vestlusringi viivad läbi Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa eksperdid.