E-vestlusring: Tööalane ja sotsiaalne rehabilitatsioon

Toimumisaeg: 13.08.2020, kell: 15:00-16:00

Vestlusringi viivad läbi Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa spetsialistid.