Elu pärast insulti

Toimumisaeg: 26.10.2023, kell: 17:00-18:00

Lähenemas on ülemaailmne insuldipäev ja selle raames räägime teekonnast, mis saab alguse pärast insuldi aktiivravi. Vestlusringis osalevad: neuroloog, insuldiõde, insuldikoordinaator, insuldi läbi elanud patsient ja tema lähedane.

Vestlusring toimub veebis. Ootame kõiki huvilisi osalema, ette registreeruma ei pea. Vestlusringiga liitumiseks avage MS Teams link.