Insult ja koduse keskkonna ohutus

Toimumisaeg: 27.04.2022, kell: 15:00-16:00

E-vestlusringi “Insult ja koduse keskkonna ohutus” viib läbi Päästeameti ennetustöö osakond.

Insuldijärgselt on sageli inimestel probleeme suhtlemise ning liikumisega, mis võivad muuta tavapärase kodus toimetuleku raskemaks. Milliseid võimalusi on Päästeametil pakkuda, et liikumisraskustega inimestel oleks kodus viibimine ohutum? Kuidas ohuolukorras abi kutsuda, kui inimesel on kõnehäire? Kõikidele nendele ja teistele koduohutust puudutavatele küsimustele annab seekordses vestlusringis ülevaate Päästeameti ennetuspartner Riivo Mölter.

Vestlusring toimub Teamsi vahendusel.