Kui vajate pärast haiglaravi lisatuge

Toimumisaeg: 14.09.2023, kell: 15:00-15:30

Haiglaravi järgselt võib patsient vajada tuge igapäevategevustega, eriti kui tegu on eakama või üksi elava inimesega või kui järelraviga kaasneb suurem hooldusvajadus. Veidi pärast vanavanemate päeva räägimegi kuidas sellises olukorras kohalikust omavalitsusest abi saada ning mis teenused ja abistamise võimalused on olemas. Vestlusringi külalisteks on Kliinikumi sotsiaaltöötaja Gvido Kubulnieks ja Tartu LV Tervishoiuteenistuse hoolduskoordinaator Johanna Hollo.

Ootame kõiki huvilisi e-vestlusringis osalema, ette registreeruma ei pea. Vestlusring salvestatakse ning lisatakse hiljem Kliinikumi Youtube’i kanalile. Otseülekande ajal on võimalik suuliselt või kirjalikult küsida küsimusi. Vestlusringiga liitumiseks avage link siin.