Naha ja suulimaskesta hooldus kiiritusravi ajal

Toimumisaeg: 19.05.2020, kell: 14:00-15:00

Räägime kiiritusravi kõrvaltoimest, mis tekib eelkõige pea-kaela piirkonda kiiritusravi saavatel patsientidel. Vestlusringis tuleb juttu, kuidas naha ja suu limaskesta reaktsioone kiiritusravi ajal vältida, ära tunda ning kuidas neid leevendada.