Vähi ennetamine: sõeluuringutest

Toimumisaeg: 26.10.2023, kell: 13:00-13:30

Kuigi vähi sõeluuringud on Eestis tasuta nii tervisekindlustatud kui ka tervisekindlustuseta inimestele ning uuringute osalusprotsendid on järjest tõusnud, on Eestis soovitusliku osaluseni (70% kutsututest) ikka veel arenguruumi. Vestlusringis räägime, miks on oluline sõeluuringul osaleda, mida varajane avastamine nende vähiliikide puhul võib tähendada ja kuidas sõeluuring ise välja näeb. Vestlusringi külaliseks on hematoloogia-onkoloogia kliiniku vanemarst-õppejõud professor Jana Jaal ja radioloogiakliiniku vanemarst-õppejõud radioloogia erialal dr Sulev Ulp.

Vestlusring toimub veebis. Ootame kõiki huvilisi osalema, ette registreeruma ei pea. Otseülekande ajal on võimalik suuliselt või kirjalikult küsida küsimusi.
Vestlusring salvestatakse ning lisatakse Kliinikumi Youtube´i kanalile.
Vestlusringiga liitumiseks avage MS Teams link siin.