Yamaguchi meditsiiniasutuse töötajad tutvusid kliinikumi digitaalsete lahendustega

22. juunil külastasid kliinikumi Yamaguchi linna meditsiiniasutuse Seirankai esindajad pr Anno ja hr Hesaka ning Smart Life City Yamaguchi projekti esindaja hr Suhara, kes tutvusid kliinikumi digitaalsete lahendustega, mis hõlbustavad patsientide raviteekondi.

Külalistele Tartu Ülikooli Kliinikumi tutvustanud ravijuht dr Andres Kotsar sõnas, et kliinikum on huvitatud koostöö edendamisest ning arengutest haiglate suhtluses.

Seirankai esindajatele tutvustati digitaalset tervishoidu ja patsiendi raviteekonna erinevaid digitaalseid vahendeid, nii riiklikke arendusi kui kliinikumi lahendusi, mis on kasutusele võetud ka teistes Eesti haiglates.

Samuti anti ülevaade südamehaigete taastusravi kaugteenusest ning selle võimalustest patsiendi raviteekonna parandamiseks, infovahetuse edendamiseks ja tema terviseandmete jälgimiseks.

Külalistele pakkus huvi nii kliinikumi kui riiklike registrite ja digitaalsete kanalite kasutamise võimalused. „Meile avaldas muljet kõik Tartus nähtu kokku – kliinikumi võimalused koostööks ülikooli, geenivaramu, Delta keskusega. Kõik see on kokku pannes äärmiselt muljetavaldav ning oleme huvitatud edasisest koostööst kliinikumiga,“ sõnas Seirankai juhatuse liige pr Anno.