TÜ arstide täiendusõppe kohta leiad infot edaspidi TÜ kliinilise meditsiini instituudi kodulehelt http://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/taiendusope