Eestis arendatakse uudset personaalset CAR-T rakuteraapiat verevähipatsientide raviks

Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Icosagen on ühendanud jõud, et välja arendada ja tuua Eesti patsientideni uudne personaalne rakuteraapia (CAR-T rakuravi), mis pakub lootust ravimatutele verevähipatsientidele.

Probleem:

Igal aastal saab Eestis verevähidiagnoosi üle 600 inimese, kellest paljud surevad esimeste aastate jooksul peale haigestumist.

Dr Ain Kaare Tartu Ülikooli Kliinikumist selgitab: “Tänapäeva vähiravis on tehtud suuri edusamme. Siiski, vaatamata vähiravi väga kiirele arengule, suudame pikaajalist haigusvaba perioodi pakkuda vaid vähestele verevähi patsientidele. See tähendab, et paljude jaoks haiguse progresseerumine jätkub. Uudne personaalne CAR-T rakuravi võimaldaks päästa kuni 50% teatud hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate diagnoosiga ravimatutest haigetest.“

Põhja-Eesti Regionaalhaigla hematoloog dr Annett Vapper lisab: „CAR-T on uudne raviviis, mis on muutnud pahaloomuliste verehaiguste käsitlust üle maailma, andes võimaluse tervistumiseks või pikemaks haigusvabaks elumuseks mitmetele patsiendigruppidele, kellel muud raviviisid on ammendunud või osutunud ebaefektiivseks. Tulevikus võib CAR-T tehnoloogia potentsiaal ulatuda kaugemale verehaigustest, pakkudes käimasolevate uuringute alusel ravivõimalusi näiteks ka mitmete onkoloogiliste ja reumatoloogiliste haiguste puhul. See on hädavajalik samm personaliseeritud meditsiini ja tõhusama vähiravi suunas. Lisaks saame kaasajastada ravikeskusi, koolitada personali ja luua meditsiini infrastruktuuri, mis võimaldab läbi viia kliinilisi katseid ning toob kaasa teadusliku kompetentsi.”

Uudne lahendus:

Tanel Mahlakõiv, PhD, Icosagenist selgitab: “CAR-T rakuravi on innovatiivne ravimeetod, kus patsiendi enda immuunrakud (T-rakud) muundatakse geneetiliselt, mis annab neile võime tuvastada ja hävitada vähirakke. Kahjuks pole see ravi Eestis veel kättesaadav keerukuse, ravimifirmade limiteeritud tootmisvõimekuse ja kõrge hinna tõttu. Plaanime jōuda personaalse rakuravini Eesti patsientidele paari aasta jooksul. Esmalt keskendume leukeemia ja lümfoomi patsientidele, seejärel lisanduksid teised vähivormid ning teatud tüüpi autoimmuunhaigused.“

Plaan:

CAR-T rakuravi käivitamise koostööprojektis osalevad Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Icosagen. Icosagen arendab välja tootmisprotsessid, viib läbi eelkliinilised katsed ja toodab kõigile kvaliteedinõuetele vastavad ravirakud. Tartu Ülikooli Kliinikum ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla valmistavad ühiselt ette kliinilise protokolli ja sellega seotud protseduurid, selekteerivad ravi vajavad patsiendid, koguvad ja eraldavad patsiendi rakud ning viivad läbi rakuravi. Koordineeritud koostöös vastutavad mõlemad raviasutused ravikvaliteedi ja patsientide hilisema jälgimise eest.

Pōhja-Eesti Regionaalhaiglast

Põhja-Eesti Regionaalhaigla on tunnustatud ja uuendusmeelne meditsiinikeskus, teerajaja Eesti tervishoius. Regionaalhaigla seitse kliinikut koos erialakeskuste ja tugiteenistustega moodustavad koostoimiva terviku. Meie ravi- ja diagnostilised tehnoloogiad on võrreldavad Euroopa tipphaiglatega ning õppimine ja järjepidev areng on meie standard. Oleme avatud innovatsioonile ning soovime edendada tervishoidu kogu Eestis, olles riigile partneriks uuenduste eestvedamisel.

Regionaalhaiglas asub Eesti suurim vähiravikeskus, mis teenindab üle poole kõigist Eesti vähipatsientidest. Meie interdistsiplinaarsed ja suure kogemusega ravimeeskonnad teevad patsiendile kättesaadavaks tänapäevase multimodaalse ja personaliseeritud ravi. Astume ühte sammu kiirelt areneva vähiraviga. Regionaalhaigla eesmärk on tagada, et Eesti vähipatsientidel oleks juurdepääs kõige kaasaegsematele ravivõimalustele, mis parendavad nende ellujäämisvõimalusi ja elukvaliteeti.

Tartu Ülikooli Kliinikumist

Tartu Ülikooli Kliinikum on Eesti ainus ülikoolihaigla, kus on esindatud suurim valik arstlikest erialadest – haiguste ennetamisest ja sünnieelsest diagnostikast kuni spetsiifiliste kõrgtehnoloogiliste ravitegevusteni. Ülikoolihaigla missioon „Teadus patsiendi teenistuses“ peegeldab ligi 4900 töötaja panust ravi-, õppe- ja teadustegevusse nii, et tagada kõigile patsientidele võrdväärselt parim võimalik teaduspõhine ravi ning meditsiini kestlik areng Eestis. Koostöös Tartu Ülikooliga ollakse kliinilise teadustöö ja personaalmeditsiini eestvedajad.

Icosagenist

Icosagen on Eesti suurim rahvusvahelise haardega biotehnoloogiaettevōte, mis kannab 20 aastast kogemust bioloogiliste ravimikandidaatide arendamises ja tootmises. Icosagen on oma eesmärgiks seadnud uudsete bioloogiliste ravimikandidaatide arendamise, mis on suunitletud katmata ravivajadusega haiguste raviks. Üheks põhiliseks arendussuunaks on hemato-onkoloogiliste haiguste vastased ravimid. Tänu oma vastloodud GMP tingimustel ravimikandidaatide tootmise üksusele on Icosagenil tänaseks kaetud kogu tehnoloogiline ravimikandidaatide arenduskompetents alates algse ravimolekuli identifitseerimisest, kuni kliinilisteks katsetusteks ravimikandidaatide tootmiseni.

Kontakt:
Tanel Mahlakõiv, PhD
Siirdeuuringute direktor
Icosagen Cell Factory
Tel: +372 5365 0537
E-post: tanel.mahlakoiv@icosagen.com