Kliinikumi uuenenud veebileht seab fookusesse patsiendi

31. jaanuarist läheb Tartu Ülikooli Kliinikum üle uuele veebilehele, mis on struktureeritud ennekõike patsiendi vajadustest lähtuvalt.

Uue veebilehe väljatöötamine sai alguse Tartu Ülikooli Kliinikumi visuaalse identiteedi uuendamise protsessist. Kliinikumi logo läbis värskenduskuuri 2019. aasta lõpus, mil selle loomisest möödus kakskümmend aastat. Uuenenud märk lõi aluse ka teiste visuaalide värskendamiseks ja täiendamiseks, olles selgem ja võimaldades paindlikumat kasutust tänapäevastes kanalites.

„Paralleelselt visuaalse keele kaasajastamisega sai alguse ka veebilehe uuendamisprotsess,“ ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe. Siiani kasutusel olnud veebilehe kontseptsioon pärineb 2000. aastate algusest, mistõttu omab Eelmäe sõnul lisaks visuaalsele erinevusele tähtsust just mõtteviisi muutus info esitamisel: „Uus veebileht on struktureeritud ennekõike patsientide vajadustest lähtuvalt“.

Otsus muuta senist ülesehitust põhineb eelnevatel analüüsidel. „Uue kodulehe loomise algusjärgus paluti patsientidelt ja teistelt tervishoiutöötajatelt tagasisidet ja koguti võimalikult eripalgelist teavet ootuste kohta kliinikumi veebilehe osas. Niisamuti viidi läbi ajurünnakud nende töötajate seas, kes puutuvad enim kokku klienditeeninduse valdkonnaga ning töötajatega, kes tegelevad patsientide poolt saadetud päringutega. Lisaks viidi läbi intervjuud kliinikumi töötajatega, kes kasutavad kodulehte infoallikana oma igapäevatöös. Ülevaatliku võrdlusmomendi andsid teised ülikoolihaiglad ning statistikat igapäevase veebilehe liikluse kohta kaardistas Google Analytics,“ kirjeldas protsessi algust Helen Kaju avalikkussuhete büroost.

Nii on uue veebilehe keskmes vastuvõtuaja broneerimine – info, mida patsiendid kodulehel kõige enam otsivad ja kasutavad. Uuendatud on ka rubriikide jaotus, mistõttu on info koondunud rubriikidesse „Patsiendile“, „Kliinikud ja teenistused“, „Haiglast“ ning täiesti uute rubriikidena on lisandud „Partneritele“ ning „Teadus- ja arendustöö“. „Kuna kliinikum on Eestis esirinnas patsiendiinfo materjalide kvaliteedi ja kvantiteedi poolest, oli meie meeskonna üheks eesmärgiks luua ka patsiendiinfo temaatiline andmebaas, mis on patsiendile kasutajasõbralikum,“ lisas Kaju.

Kliinikumi veebileht uueneb kahes jaos ning pärast esimest etappi, mis hõlmas kliinikum.ee sisu, seisab 2020. aastal ees teise etapina kliinikute ja teenistuste lehekülgede ühtlustamine ja kaasajastamine. „Kliinikumi juhatus on tänulik ja hindab kõrgelt kõikidele kliinikumi töötajate panust, kes on uue veebilehe valmimise protsessis kaasa mõelnud ning aidanud neil mõtetel realiseeruda,“ ütles Priit Eelmäe.

Uus koduleht www.kliinikum.ee on avalik alates 31. jaanuarist 2020, kuid nagu üleminekuperioodidel kombeks, jääb esialgu kättesaadavaks ka senine veebileht. Paralleelselt eestikeelse veebilehega muutuvad avalikuks ka kodulehe mobiiltelefoni vaade, lühemad ja kontsentreeritumad inglis- ja venekeelsed uuendatud versioonid, aga ka kohustuslik vaegnägijaile mõeldud lugemisvõimalus.

Kliinikumi patsientide nõukoda on uuele veebilehe esimese tagasiside andnud. Kuna ootused tänapäevastele veebilehtedele muutuvad digimaailmas kiirelt, on ka teiste kasutajate tagasiside teretulnud.

Lisainfo:
Helen Kaju, avalikkussuhete büroo
Helen.Kaju@kliinikum.ee
Tel: 5331 9423