Küberrünnaku teave

Küberründe tagajärjel Tartu Ülikooli Kliinikumi lepingupartneri vastu, on osade meie patsientide isikuandmed, sh terviseandmed, saanud teatavaks selleks õigustamata isikule. Politsei ja Andmekaitse Inspektsioon on juhtust teadlikud ja viimas läbi menetlusi.

Teadaolevalt puudutab juhtum ligi 1500 patsiendi geenitestidega seotud saatekirju ja nende vastuseid, mis on alla 1% kõikidest Kliinikumis tehtud geenitestidest. Alates 14. detsembrist kuni 22. detsembrini teavitab Kliinikum isiklikult kõiki patsiente, kelle andmeid rikkumine puudutab ja kelle kontaktandmed on meil olemas. Kõikidel patsientidel, kes soovivad teavet, kas ja millised andmed täpsemalt on lekkinud, palume saata digitaalselt allkirjastatud taotlus* aadressile andmekaitseteavitus@kliinikum.ee

Isikustamata üldinfot saavad kõik patsiendid küsida pöördudes samale e-posti aadressile või Kliinikumi infotelefonil 731 9104.

Kuivõrd on teadmata, millised plaanid küberrünnaku korraldajal saadud isikuandmetega on, palume patsientidel olla tähelepanelikud saadetud e-kirjade sisu osas, kus saatjaks on tervishoiuasutus või seda jäljendav kolmas isik ja kirja sisu puudutab Teie terviseandmeid. Enne, kui olete täiesti veendunud, et saatjaks on tervishoiuteenuse osutaja, kellega Teil on ravisuhe, ärge klikkige ühelgi veebilingil ega avage kirja manuseid. Palume arvestada, et reeglina ei saada arstid patsientidele analüüside tulemusi e-kirja teel, vaid ravidokumentidega on võimalik tutvuda riiklikus terviseportaal.ee keskkonna ja Kliinikumi ePatsient iseteeninduskeskkonna vahendusel. Väljapressiva sisuga pöördumiste, sh kõnede puhul tuleb esimesel võimalusel võtta ühendust politseiga ja järgida politseilt saadud juhiseid.

Patisentide isikuandmete kaitse on Kliinikumile patsientide usalduse tagamiseks esmatähtis. Teeme olukorra lahendamiseks igakülgset koostööd lepingupartneri ja õiguskaitseasutustega.

*Digitaalselt allkirjastatud taotlus on vajalik taotleja isikusamasuse tuvastamiseks. Vastused saadame taotlejale krüpteeritult ja esimesel võimalusel, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul. Palume arvestada, et lepingupartnerilt täpsete andmete saamine võib võtta aega. Kui teil ei ole digitaalse allkirjastamise ja krüpteerimise võimalust, palun kasutage teisi Kliinikumi kodulehel toodud teabenõude esitamise võimalusi või võtke ühendust e-posti teel andmekaitseteavitus@kliinikum.ee või infotelefoni 731 9104 teel.

Lisainfo 

Priit Piir, andmekaitsespetsialist
Priit.Piir@kliinikum.ee
andmekaitseteavitus@kliinikum.ee