1. intensiivravi osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuhi) konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku 1. intensiivravi osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuhi) valimiseks ajavahemikuks 01.04.2023 – 31.03.2027.

1.intensiivravi osakonna õendusJuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuht) korraldab anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhtimismeeskonna liikmena osakonna õendus- ja hooldustööd koostöös kliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku intensiivraviõe tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus õe erialal;
 • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt kliinilise tööga;
 • varasem juhtimisalane kogemus;
 • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö- otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada 19. märtsiks 2023 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri 5. kliinilise valdkonna juhi nimele
 • elulookirjeldus (VKL-318)
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku ülemõe kohustes Kärt Karri (tel 5331 8859, kart.karri@kliinikum.ee).