Analüütik/ vanemspetsialist meditsiinistatistika osakonda

Tartu Ülikooli Kliinikumi analüüsi- ja kvaliteediteenistuse meditsiinistatistika osakond ootab oma meeskonnaga liituma täistööajaga analüütikut/vanemspetsialisti, kelle peamisteks tööülesanneteks on ravitööga seotud andmete analüüs, aruannete koostamine ja andmepäringutele vastamine ning aruandluskeskkondades uute töölaudade, aruannete ja jooniste väljatöötamine.

Edukalt kandidaadilt ootame:

 • kõrgharidust
 • väga head MS Exceli kasutamisoskust
 • teadmisi ja kogemust andmeanalüüsi valdkonnast
 • väga head analüüsivõimet ja suurt huvi arvudega töö vastu
 • võimekust selgeks õppida tööks vajaminevaid programme
 • oskust töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas
 • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust
 • täpsust, kohusetundlikkust ja initsiatiivikust
 • inglise keele oskust
 • COVID-19 vaktsineeritust.

Kasuks tulevad:

 • teadmised tervishoiusüsteemi korraldusest ja tervishoiustatistikast
 • mõne analüüsitarkvara või -keele varasemad kasutuskogemused (näiteks Oracle Business Intelligence / PowerBI / R + RStudio või SQL).

Kandidaadile pakume:

 • põnevat võimalust panustada suurhaiglas andmetel põhinevate otsuste tegemisse ja aruandluskeskkondade arendamisse, tehes koostööd haigla infosüsteemide ja andmebaaside arendajatega ning kliiniliste ekspertidega
 • huvitavaid väljakutseid meditsiiniandmete töötlemisel, visualiseerimisel ja kasutajani viimisel ülesande püstitusest kuni lõpptulemuse tutvustamise ja kasutajate koolitamiseni
 • ühtehoidvat ja toetavat väikest meeskonda
 • mitmekesist tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis
 • kaasaaegseid töövahendeid tänapäevases kontoris
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 20. juulil 2022 aadressile hanna-liisa.soll@kliinikum.ee.

Täiendavate küsimuste korral võib pöörduda samale e-posti aadressile. Kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 3. augustil 2022.