Anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku osakondade õendusjuhtide konkursid

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursid anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku järgnevate osakondade õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate (osakondade õendusjuhtide) valimiseks ajavahemikuks 01.10.2023 – 30.09.2027:

 • 2. intensiivravi osakonna õendusjuht
 • 3. intensiivravi osakonna õendusjuht
 • anestesioloogia osakonna õendusjuht
 • erakorralise meditsiini osakonna õendusjuhid (2 konkurssi).

Osakondade õendusJuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjad (osakondade õendusjuhid) korraldavad anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhtimismeeskonna liikmena vastavate osakondade õendus- ja hooldustööd koostöös kliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Osakondade õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjatel on ülesanded vastavate osakondade üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning nad töötavad või asuvad samaaegselt tööle anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku intensiivraviõe, anesteesiaõe või õe tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus õe erialal;
 • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt kliinilise tööga;
 • varasem juhtimisalane kogemus;
 • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö- otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada 21. augustiks 2023 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri 5. kliinilise valdkonna juhi nimele
 • elulookirjeldus (VKL-318)
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku õendusjuht Kärt Karri (tel 5331 8859, kart.karri@kliinikum.ee).