Kirurgiakliiniku kolme osakonna õendusjuhtide konkursid

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursid kirurgiakliiniku

 • veresoontekirurgia osakonna
 • kirurgilise ja günekoloogilise onkoloogia osakonna
 • uroloogia ja neerusiirdamise osakonna

õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate (osakonna õendusjuhtide) valimiseks ajavahemikuks 01.03.2024 – 29.02.2028.

Kirurgiakliiniku 3 osakonna õendusJuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjad (osakonna õendusjuhid) korraldavad kirurgiakliiniku õendusjuhtimise meeskonna liikmetena vastavate osakondade õendus- ja hooldustööd koostöös kirurgiakliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Osakondade õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjatel on ülesanded vastavate osakondade üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning nad töötavad või asuvad samaaegselt tööle kirurgiakliiniku õe tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus õe erialal;
 • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt kliinilise tööga;
 • varasem juhtimisalane kogemus;
 • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö- otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada 31. jaanuariks 2024 elektrooniliselt e-posti aadressile Kersti.Arend@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri 1. kliinilise valdkonna juhi nimele
 • elulookirjeldus (VKL-318)
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni kirurgiakliiniku õendusjuht Lea Žoržoliani (Lea.Zorzoliani@kliinikum.ee).